δημόσιες σχέσεις PR

Δημόσιες Σχέσεις - PR

τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

Πολλοί έχουν δημιουργήσει μια λανθασμένη εντύπωση για το τι πραγματικά είναι οι Δημόσιες σχέσεις. Όσοι έχουν γνωρίσει τις Δημόσιες Σχέσεις μόνο μέσα από την προώθηση μαγαζιών διασκέδασης, Club, Bar, Café, εστιατορίων ή καλλιτεχνών, θεωρούν πως αυτά είναι Δημόσιες σχέσεις. Είναι εν μέρει δικαιολογημένη αυτή η αντίληψη λόγω των τίτλων που χρησιμοποιούνται όπως πχ υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ευφημιστικός τίτλος για κάτι άλλο.

Οι απόψεις διίστανται κατά πόσο αυτά ανήκουν στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων. Κάποιοι θεωρούν πως δεν βρίσκονται καν στον χώρο. Η άλλη άποψη με την οποία συμφωνούμε και εμείς υποστηρίζει πως να μεν μπορούν να συμπεριληφθούν οριακά στην μεγάλη ομπρέλα των Δημοσίων Σχέσεων που περικλείει διαφόρων ειδών δραστηριότητες αλλά αποτελούν μόνο ένα ελάχιστο μέρος. Είναι μεγάλο λάθος να ταυτίσουμε τις Δημόσιες σχέσεις με αυτές τις δραστηριότητες που στην καλύτερη περίπτωση δεν βρίσκονται στον πυρήνα αλλά στις παρυφές, αν δεχτούμε πως είναι εντός του χώρου.

Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από το μάρκετινγκ ή την διαφήμιση καθώς δεν προσπαθούν να προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Στην διαφήμιση γίνεται πληρωμή των ΜΜΕ ή των άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται ενώ στις δημόσιες σχέσεις δεν θα πρέπει να συμβαίνει, αν και ενίοτε συμβαίνει, ενάντια στους κανόνες δεοντολογίας. Ενώ η διαφήμιση πάντοτε προσπαθεί να τραβήξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, οι δημόσιες σχέσεις ενίοτε επιλέγουν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, όταν τα απαιτούν οι συνθήκες.

γνώσεις δημοσίων σχέσεων

Το θέμα δεν είναι μόνο κατά πόσο εντάσσονται στον χώρο των Δημοσίων σχέσεων αλλά κυρίως αν οι αυτοαποκαλούμενοι υπεύθυνοι έχουν γνώσεις δημοσίων σχέσεων. Οι περισσότεροι τέτοιου τύπου αυτοαποκαλούμενοι επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων ή δημοσιοσχετίστες όπως έχει επικρατήσει ο όρος στην καθομιλουμένη δεν έχουν καθόλου γνώσεις του αντικειμένου των Δημοσίων Σχέσεων αλλά απλά κατόρθωσαν να αποκτήσουν κάποιες γνωριμίες σε συγκεκριμένους χώρους. Οι Δημόσιες Σχέσεις χρειάζονται και τις κατάλληλες γνωριμίες στους χώρους που μας ενδιαφέρουν αλλά όποιος έχει γνωριμίες δεν αποκτά αυτόματα τον τίτλο του ειδικού Δημοσίων Σχέσεων – PR expert. Οι Δημόσιες Σχέσεις χρειάζονται καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου αλλά δεν γίνεται ο κάθε δημοσιογράφος που έχει αυτές τις ικανότητες ειδικός Δημοσίων Σχέσεων.

τι είναι δημόσιες σχέσεις

Οι Δημόσιες Σχέσεις διαχειρίζονται την διάδοση νέων, γεγονότων, συμβάντων που αφορούν μια εταιρεία, έναν οργανισμό, μια οργάνωση, ένα κόμμα, ένα πρόσωπο. Συνήθως τα πρόσωπα που χρειάζονται δημόσιες σχέσεις είναι σε επαγγέλματα δημοσιότητας όπως καλλιτέχνες, πολιτικοί, συγγραφείς, αθλητές. Ασχολούνται με την εικόνα, την φήμη και με την αντίληψη που υπάρχει στο γενικότερο κοινό ή σε επιμέρους κοινά. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν αρκεί μόνο να παράγονται αλλά πρέπει να τα γνωρίζει το αγοραστικό κοινό δηλαδή με κάποιους τρόπους να επικοινωνούνται. Έτσι και οι αξίες, οι αρχές, οι αντιλήψεις, οι πρακτικές, η συμπεριφορά ενός οργανισμού, μιας οργάνωσης, ενός προσώπου δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν αλλά και να αποκτά γνώση αυτών το κοινό δηλαδή πάλι με κάποιο τρόπο να επικοινωνούνται.

μέσα δημοσίων σχέσεων

Στο παρελθόν βασιζόμαστε στα παραδοσιακά ΜΜΕ τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί το Διαδίκτυο που πλέον ένα σημαντικό τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων γίνεται μέσα από αυτό. Συνηθισμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν οι Δημόσιες Σχέσεις είναι:

ενημερωτικά δελτία τύπου, συνέντευξη τύπου, εκδηλώσεις, ομιλίες, ιστότοποι μέσα κοινωνικής δικτύωσης  χορηγίες δωρεές  κοινωφελείς δράσεις

 

κοινά δημοσίων σχέσεων

Συνηθισμένα κοινά των Δημοσίων Σχέσεων είναι:

μέσα μαζικής ενημέρωσης  φορείς του Δημοσίου   επενδυτές   αναλυτές   εργαζόμενους   πελάτες   προμηθευτές   γεωγραφικές κοινότητες όπως πχ δήμοι  κοινότητες με βάση κοινό χαρακτηριστικό 

 

ορισμοί Δημοσίων σχέσεων

Οι ορισμοί των Δημοσίων σχέσεων ποικίλουν. Τρεις παρεμφερείς και αποδεκτοί ορισμοί είναι:

  • Οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν έναν οργανισμό και τα κοινά του να προσαρμοστούν αμοιβαία μεταξύ τους.
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια στρατηγική διαδικασία επικοινωνίας που χτίζει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και του κοινού τους.
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η πρακτική διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού του.

 

επιτυχία δημοσίων σχέσεων

Οι Δημόσιες Σχέσεις στηρίζονται στην αμφίδρομη επικοινωνία. Αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και στο αμοιβαίο συμφέρον. Η επιτυχία στις Δημόσιες Σχέσεις προϋποθέτει κατανόηση των διαφόρων κοινών που μας ενδιαφέρουν. Χρειάζεται προσαρμογή του μηνύματος ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Το νόημα όμως πρέπει να παραμένει το ίδιο, ανεξαρτήτως του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε από ασυνέπεια κάτι που ενδεχομένως να κλονίσει την εμπιστοσύνη των κοινών που μας ενδιαφέρουν.

Τα νέα, γεγονότα, συμβάντα, την διάδοση των οποίων διαχειρίζονται οι Δημόσιες Σχέσεις, μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά. Στην δεύτερη περίπτωση επιχειρείται ο μετριασμός της ζημιάς που θα γίνει. Ενίοτε αξιολογείται πως η καλύτερη διαχείριση ενός αρνητικού γεγονότος είναι η διατήρηση παθητικής στάσης ή απλά μια λιτή συγγνώμη και ανακοίνωση διορθωτικής κίνησης. Συμβαίνει αλλά όχι συχνά, ένα αρνητικό γεγονός να έχει τελικά θετικό αντίκτυπο.

δημόσιες σχέσεις από GReACTIV

Μέχρι τώρα θα έχετε διαπιστώσει κατά πόσο σας χρειάζονται Δημόσιες Σχέσεις. Αν πάραυτα έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινίσεις είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες. Η τελευταία ερώτηση είναι γιατί να προτιμήσετε την GReACTIV για τις Δημόσιες σχέσεις. Ό,τι περιγράφεται στην πρώτη σελίδα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Έχουμε μεγάλη ευελιξία και τρία πακέτα: α) έξτρα ποιοτικό β) κανονικό γ) οικονομικό. Πάντοτε η σχέση τιμής – ποιότητας είναι η καλύτερη της αγοράς. Επιπλέον σε κάποιες κατηγορίες πελατών προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.  

στρατηγική επικοινωνία     διαφήμιση     δημόσιες σχέσεις

error: Content is protected !!
Scroll to Top