ependyseis

Επενδύσεις

Δύο από τους παράγοντες που καθορίζουν πόσο ελκυστική είναι μια επένδυση είναι η απόδοση και το ρίσκο. Κάποιοι από τους συνηθισμένους τρόπους επενδύσεων είναι σε α) τραπεζικούς λογαριασμούς β) μετοχές ή ομόλογα γ) ακίνητα. Τα επιτόκια στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πολύ χαμηλά και επιπλέον μπορεί να μην είναι απόλυτα ασφαλείς οι λογαριασμοί όπως υπήρχε η αντίληψη παλαιότερα. Μετά όσα έγιναν με την φούσκα του Χρηματιστηρίου, πολλοί επενδυτές είναι δικαιολογημένα εξαιρετικά επιφυλακτικοί να επενδύσουν σε μετοχές ή ομόλογα. Ακόμα και τα ομόλογα του Δημοσίου που είχαν χαμηλό επιτόκιο αλλά θεωρούνταν ασφαλής επένδυση, αποδείχθηκαν μη ασφαλή.

Το πρόβλημα με τις αγορές μετοχών ή ομολόγων είναι πως ο επενδυτής δεν έχει εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην εταιρεία, πέρα από κάποια στοιχεία που δημοσιεύονται, τα οποία δεν είναι αρκετά για να διαμορφώσει ένας επενδυτής σωστή εικόνα. Το πρόβλημα με τις επενδύσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πως τα επιτόκια είναι εξαιρετικά χαμηλά και εκτός αυτού δεν θεωρούνται απόλυτα ασφαλείς, απλώς περισσότερο ασφαλείς από άλλες επενδύσεις.

Με την αγορά μετοχών, γίνεται συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας. Συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας μπορεί να γίνει και αλλιώς. Επιπλέον μπορεί να γίνει συμμετοχή σε έργα (projects) καθώς και προαγορά ακινήτων. Μέσα από κάποιες δραστηριότητες μας προκύπτουν πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους επενδυτές που αναζητούν ικανοποιητικές αποδόσεις. Διαθέτουμε επενδυτικές προτάσεις όπου και οι αποδόσεις είναι πολύ καλές και οι επενδυτές μπορούν να έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται εκεί που τοποθετούν τα χρήματα του.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τι γίνεται εκεί που πηγαίνουν τα χρήματα σας.

H BizInv (Business & Investments) προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ήδη υπάρχουσες μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και εν δυνάμει επιχειρηματίες. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, συναντάμε κάποιες περιπτώσεις που ζητούν χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές. Η ProjEnt (Projects & Enterprises) ασχολείται όπως δηλώνει και η ονομασία με πρότζεκτς και επιχειρηματικές προσπάθειες μικρού μεγέθους για τα οποία χρειάζεται χρηματοδότηση.

Η άλλη όψη της χρηματοδότησης είναι η επένδυση. Οι δραστηριότητες της ProjEnt δίνουν την ευκαιρία για αποδοτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αφορούν μικρά και μεγάλα έργα (projects), υπάρχουσες μικρές και μεσαίες εταιρείες, νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Είναι κατά σειρά χρονικού ορίζοντα που απαιτείται για την επένδυση.

Επενδύσεις σε έργα (projects)

Τα έργα (projects) έχουν πιο μικρό χρονικό ορίζοντα και κυμαίνονται σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από κατασκευές ακινήτων μέχρι παραγωγές ταινιών και μουσικών CD. Ένα έργο μπορεί να έχει σχετικά μικρό ρίσκο, αν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε ξανά κάνει. 

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ένα είδος επένδυσης που παραδοσιακά προτιμάται στην Ελλάδα είναι σε ακίνητα που σε γενικές γραμμές θεωρείται ασφαλής επένδυση, αν και υπάρχουν περίοδοι που αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Ένα είδος έργου (project) με το οποίο ασχολούμαστε είναι τα κατασκευαστικά. Υπάρχει δυνατότητα προαγοράς διαμερισμάτων, γραφείων ή καταστημάτων. Η προαγορά μπορεί να γίνει με σκοπό την ιδία χρήση, την εκμετάλλευση από τα ενοίκια ή την πώληση. Oι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στα απαιτούμενα κεφάλαια ενός κατασκευαστικού έργου (project) προαγοράζοντας αυτά που τους ενδιαφέρουν πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο. Προϋπόθεση για να προχωρήσει το έργο είναι να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά δηλώνουν πρόθεση. Καταβολή των κεφαλαίων γίνεται όταν ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο και μπορεί να είναι σταδιακή.

Επενδύσεις σε εταιρείες

Μια υπάρχουσα εταιρεία είναι σχετικά πιο ασφαλής καθώς έχει ήδη μια πορεία και αρκετά πράγματα είναι ήδη γνωστά. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή εξαγορά μιας υπάρχουσας εταιρείας συνοδεύεται συνήθως από ανασχεδιασμό (reengineering) ώστε να επιτευχθεί βελτιστοποίηση. Σε μία νέα εταιρεία υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρειάζεται συνήθως περισσότερος χρόνος για να γίνει αποδοτική η επένδυση από μία υφιστάμενη. Όμως μπορεί η απόδοση της επένδυσης να είναι μεγαλύτερη, μετά τον απαιτούμενο αρχικό χρόνο. Μια νέα εταιρεία μπορεί να έχει μεγαλύτερο ρίσκο αλλά και μεγαλύτερη απόδοση.

Στις αναπτυγμένες χώρες και ειδικά στις ΗΠΑ έχουν δημιουργηθεί αμύθητες περιουσίες από νέες εταιρείες και αυτοί που βρέθηκαν με πάρα πολλά χρήματα δεν ήταν μόνο όσοι τις ξεκίνησαν αλλά και όσοι προέβλεψαν σωστά την πορεία της εταιρείας και φρόντισαν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο. Υπάρχει μια μερίδα επενδυτών που ασχολείται ειδικά και σχεδόν αποκλειστικά με επενδύσεις σε νεοσύστατες εταιρείες και είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά αποδοτική.

Οι αποδόσεις μετοχών σε παλιές καθιερωμένες εταιρείες είναι σχετικά χαμηλές ενώ σε νέες εταιρείες τα νούμερα μπορεί να είναι ασύλληπτα. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μετοχών σε ειδική Χρηματιστηριακή αγορά για αναπτυσσόμενες εταιρείες. Όμως αν η συμμετοχή στο κεφάλαιο γίνει πολύ νωρίτερα, πριν την είσοδο στην Χρηματιστηριακή αγορά, οι αποδόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Επιπλέον είναι πολύ καλύτερος ο έλεγχος και οι επενδυτές έχουν πολύ καλύτερη άποψη για το τι συμβαίνει μέσα στην εταιρεία. Η είσοδος σε Χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Ένας λόγος είναι για να κερδίσουν ακόμη περισσότεροι οι μέτοχοι από την αύξηση της μετοχής, να πουλήσουν τις μετοχές τους ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν σε άλλες εταιρείες μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις των επενδύσεων τους. 

error: Content is protected !!
Scroll to Top