Δίκτυο Υποστήριξης Δαίδαλος

Σκοπός του Δικτύου Δαίδαλος είναι η αμοιβαία υποστήριξη σε επαγγελματικά και άλλα ζητήματα. Τονίζουμε την λέξη αμοιβαία. Αρχικά ξεκίνησε σε επαγγελματικά μόνο θέματα. Εξακολουθούν να είναι το βασικό θέμα υποστήριξης αλλά δεν είναι αποκλειστικό. Συμπληρωματικά έγινε επέκταση και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό κατά κάποιο τρόπο προέκυψε από μόνο του, χωρίς να το σχεδιάσουμε ή να το επιδιώξουμε. Στο παρελθόν, η σελίδα αυτή δεν ήταν δημόσια αλλά χρειαζόταν κωδικό. Η συμμετοχή στο δίκτυο υποστήριξης ήταν επώνυμη, γινόταν μόνο μέσω συστάσεων από υπάρχοντα μέλη και υπήρχαν κριτήρια για την αποδοχή ενός μέλους.

Συμμετοχή στο δίκτυο υποστήριξης

Ελεύθερη και δωρεάν

 Πλέον είναι δυνατή η συμμετοχή από οποιονδήποτε ενήλικα άντρα ή γυναίκα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και πιθανώς να παραμείνει αλλά επί του παρόντος δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Εκτός του ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση, δεν υπάρχει και καμία υποχρέωση, για την συμμετοχή στον Δαίδαλο. Τα οφέλη όμως που απολαμβάνει κανείς είναι ανάλογα της προσφοράς, όπως εξηγείται στην συνέχεια. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχει κανείς αν δεν σκοπεύει σε αμοιβαία υποστήριξη.

Ανώνυμη ή επώνυμη

Η αρχική συμμετοχή είναι ανώνυμη. Τα μέλη δεν βλέπουν ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη ούτε ποιος ή ποια κάνει το αίτημα υποστήριξης. Βέβαια όταν προχωρήσει ένα αίτημα δεν μπορεί να διατηρηθεί η ανωνυμία τουλάχιστον μεταξύ των μελών που εμπλέκονται στην ικανοποίηση του αιτήματος. Δηλαδή κάποιος που πχ αναζητά εργασία, κάνει το αίτημα ανώνυμα. Όταν όμως βρεθεί η εργασία που ζητά, αναγκαστικά θα φανεί ποιος είναι στα μέλη που θα τον βοηθήσουν σε αυτό το αίτημα. Αργότερα αφού συμπληρώσουν κάποιο διάστημα στο δίκτυο υποστήριξης, τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να μπουν σε επώνυμη κατηγορία όπου φαίνονται ποια είναι τα άλλα μέλη και τα αιτήματα γίνονται επώνυμα. Για τα αιτήματα ενημερώνονται όλες οι κατηγορίες, στις επώνυμες φαίνεται ποιος το κάνει. 

Διακοπή

Επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία χρέωση και καμία υποχρέωση, η διακοπή συμμετοχής δεν θα έπρεπε να είναι επιθυμία των μελών. Πάραυτα, η διακοπή της συμμετοχής στο δίκτυο υποστήριξης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, μόνο με ενημέρωση των διαχειριστών. Η δυσκολία δεν βρίσκεται στην διακοπή αλλά στην επανέναρξη συμμετοχής στο δίκτυο υποστήριξης Δαίδαλος, μετά από διακοπή. Σε περίπτωση διακοπής, η επανέναρξη της συμμετοχής έχει δυσκολίες αλλά είναι δυνατή. Στην συνέχεια, αν ξαναγίνει διακοπή, η επανέναρξη είναι ακόμη πιο δύσκολη και αμφίβολη. Το πιθανότερο είναι να απορριφθεί. Κάτω από προϋποθέσεις είναι ακόμα εφικτή. Θα χρειαστούν βέβαια πειστικές εξηγήσεις. Πέρα από αυτό απαγορεύεται η συμμετοχή δηλαδή επιτρέπονται μόνο δύο διακοπές. Αν ένα μέλος του δικτύου υποστήριξης διακόψει τρίτη φορά, είναι οριστική και δεν μπορεί να ξαναγίνει μέλος. 

Λειτουργία δικτύου υποστήριξης

Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου υποστήριξης είναι απόρρητος. Πάραυτα παρουσιάζονται κάποια σημεία.

Κατηγορίες και σύστημα πόντων

 Η δημιουργία κατηγοριών μελών και ενός συστήματος πόντων και είναι αυτό που επέτρεψε να είναι ανοιχτή σε όλους η συμμετοχή στο δίκτυο υποστήριξης. Ναι μεν γίνονται αποδεκτά όλα τα ενδιαφερόμενα νέα μέλη στο δίκτυο υποστήριξης Δαίδαλος αλλά μπαίνουν στην ανώνυμη κατηγορία νεοεισερχόμενων και αλλάζουν κατηγορία βάσει ενός συστήματος πόντων. Στοχεύουμε σε αμοιβαία και ισόποση υποστήριξη, όχι μονομερή ή ετεροβαρή. Για αυτό τον σκοπό, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα πόντων που το βελτιώνουμε συνεχώς. Πόντοι κερδίζονται με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως με υποστήριξη άλλων μελών και με συστάσεις νέων μελών.

Ανάπτυξη

Στήριξη μπορεί να έχετε σε οποιοδήποτε ζήτημα, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα. Όσο μεγαλώνει το δίκτυο, τόσο περισσότερες δυνατότητες υποστήριξης υπάρχουν για όλους. Οι συστάσεις εξακολουθούν να είναι ο βασικός τρόπος ανάπτυξης του δικτύου υποστήριξης. Αυτονόητο είναι πως η υποστήριξη είναι αμοιβαία δηλαδή είναι από το Δίκτυο προς εσάς και από εσάς προς το Δίκτυο. Δέχεστε υποστήριξη από μέλη του Δικτύου αλλά προσφέρετε επίσης υποστήριξη στα ίδια ή άλλα μέλη. 

Προτεραιότητα μελών

Ένα από τα οφέλη των μελών του δικτύου είναι πως τους δίνεται προτεραιότητα σε διάφορα θέματα όπως οι θέσεις εργασίας, οι επενδυτικές προτάσεις κ.α. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που έχουν θέσεις εργασίας είναι επίσης μέλη του δικτύου υποστήριξης Δαίδαλος.

Πλατφόρμα

Θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των μελών του δικτύου υποστήριξης. Αυτό προϋποθέτει περαιτέρω ανάπτυξη και ικανοποιητικό αριθμό των μελών. Προς το παρόν το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με απλούστερους τρόπους. 

Πολιτικά ουδέτερο δίκτυο υποστήριξης

Όπως και η GReACTIV, ο Δαίδαλος είναι πολιτικά ουδέτερος και ανεξάρτητος. Τα μέλη του προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Υπάρχουν κάποια κριτήρια τόσο για την συμμετοχή σε κατηγορίες όσο και για την απόκτηση πόντων αλλά αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτικά.

Ονομασία δικτύου υποστήριξης

Το όνομα επιλέχτηκε εσκεμμένα. Προέρχεται από το ρήμα «δαιδάλω» που σημαίνει εργάζομαι έξυπνα και με τέχνη. Στον Δαίδαλο εργαζόμαστε έξυπνα και με τέχνη ώστε να υπάρχουν αμοιβαία οφέλη. Ο Δαίδαλος ήταν εφευρέτης, πολυτεχνίτης και καλλιτέχνης της αρχαιότητας. Το Δίκτυο είναι μια πρωτότυπη ιδέα, μια εφεύρεση κατά κάποιο τρόπο. Ο Δαίδαλος κατασκεύασε τον Λαβύρινθο για τον βασιλιά Μίνωα και έκτοτε δαιδαλώδες σημαίνει πολύπλοκο, περίπλοκο, σύνθετο. Τόσο το Δίκτυο όσο και η εσωτερική λειτουργία του είναι δαιδαλώδης.

Αλυσίδες και Δίκτυα

Ο Δαίδαλος είναι δημιούργημα της ChaiNet - Chains and Networks που ασχολείται με την ανάπτυξη αλυσίδων και δικτύων.

error: Content is protected !!
Scroll to Top