Επιχειρείν και Έργα

ProjEnt  - Projects & Enterprises

Διαθέτουμε προτάσεις για συμμετοχή σε α) πρότζεκτς β) νέες επιχειρήσεις γ) υφιστάμενες επιχειρήσεις.  

Επενδυτές  Επιχειρηματίες  Εργαζόμενοι

Η ProjEnt απευθύνεται σε επενδυτές,  επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Οι επενδυτές βάζουν μόνο κεφάλαια χωρίς να έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με την επιχείρηση, πέρα από την παρακολούθηση της. Δηλαδή δεν εργάζονται μέσα στην επιχείρηση. Οι επιχειρηματίες έχουν όλο ή σημαντικό μέρος των κεφαλαίων και απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση. Εργαζόμενοι είναι όλοι όσοι εργάζονται στην επιχείρηση. Συνήθως ο όρος δεν χρησιμοποιείται για τους κεφαλαιούχους, αν και υπάρχουν περιπτώσεις πολυμετοχικών εταιρειών όπου αρκετοί εργαζόμενοι έχουν μικρά ποσοστά. Σε νεοφυείς επιχειρήσεις και νέα πρότζεκτς θα χρειαστούν οπωσδήποτε εργαζόμενοι. Αν γίνει αγορά υπάρχουσας επιχείρησης ή ποσοστού τους, ενδέχεται να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας.

Projects

Ένα μέρος των δραστηριοτήτων μας είναι Projects (Έργα) σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η ελληνική μετάφραση του όρου project είναι έργο. Το Project έχει: 1) προσωρινό και μοναδικό χαρακτήρα 2) αρχή και τέλος 3) περιορισμούς χρονικούς, χρηματοδότησης και στελέχωσης. Αναλαμβάνουμε την διαχείριση έργων για λογαριασμό άλλων αλλά επίσης δημιουργούμε και δικά μας έργα με την συμμετοχή επενδυτών.

Projects & Operations

Το Project Management (Διαχείριση Έργου) απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από το Operations Management (Διαχείριση Λειτουργιών). Υπάρχουν τομείς της οικονομίας όπου η παραγωγική δραστηριότητα είναι Projects. Παραδείγματα είναι οι κατασκευές, οι κινηματογραφικές και μουσικές παραγωγές, η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Οι αρχές του Project Management είναι ίδιες, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας που λαμβάνει χώρα το Project. Βέβαια ο τομέας επηρεάζει λίγο και χρειάζονται κάποιες προσαρμογές.

Το Project έχει κάποιες ομοιότητες με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Και στις δύο περιπτώσεις, ξεκινάμε από το μηδέν με κάποιο σχέδιο (Plan) και πρέπει να στελεχώσουμε και να χρηματοδοτήσουμε το εγχείρημα. Η διαφορά του Project με την νέα επιχειρηματική προσπάθεια είναι ότι το πρώτο έχει τέλος ενώ δεν ισχύει για την δεύτερη, εάν πάνε καλά τα πράγματα.

Αντίθετα τα Operations (Λειτουργίες) έχουν χαρακτήρα μόνιμο, επαναλαμβανόμενο, χωρίς αρχή και τέλος. Μια εταιρεία που παράγει τρόφιμα - ποτά ή ένα εμπορικό πολυκατάστημα χρησιμοποιεί Operations Management (Διαχείριση Λειτουργιών). Οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν ήδη στελεχωθεί και αυτοχρηματοδοτούνται, εάν δεν είναι ζημιογόνες.

Επιχειρείν

Το Επιχειρείν είναι το απαρέμφατο του ρήματος επιχειρώ που σημαίνει προσπαθώ, αποπειρώμαι, δραστηριοποιούμαι, δοκιμάζω, διεξάγω. Ο όρος Επιχειρείν χρησιμοποιείται για α) νεοφυείς επιχειρήσεις β) υπάρχουσες μικρές & μεσαίες. 

Start ups  Νεόφυτες Νεοφυείς  Νέες επιχειρήσεις

Ο όρος start up business ή start up αναφέρεται σε επιχειρήσεις που ξεκινούν από το μηδέν.  Για τους ανθρώπους που το κάνουν χρησιμοποιείται ο όρος entrepreneur και η ενέργεια ή ιδιότητα λέγεται entrepreneurship που αποδίδεται στα ελληνικά με την λέξη νεοφυής επιχειρηματικότητα. 

Συστατικά Επιχειρείν

Για την εκτέλεση ενός project, την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή την βελτίωση μιας υπάρχουσας χρειάζονται:

Καλές Ιδέες  Επιχειρηματικό σχέδιο - Business Plan   Χρηματοδότηση   Άνθρωποι που θα το πραγματοποιήσουν   Προμηθευτές   Πελάτες     Γενική γνώση επιχειρήσεων  Γνώσεις διαχείρισης projects και επιχειρήσεων    Ειδική γνώση της αγοράς και του αντικειμένου 

Για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χρειάζεται επιπλέον:

Καλή επιχειρηματική ιδέα  Εμπειρία στη δημιουργία επιχειρήσεων  Γνώση διαδικασιών έναρξης    

 

Χρηματοδότηση

Οι εναλλακτικές χρηματοδότησης είναι: 

Επιχειρηματίες   Ιδιώτες Επενδυτές   Venture capital εταιρείες   Angel γκρουπ/συνδικάτα   Crowdfunding   On line χρηματοδότηση   Tράπεζες   Εργαζόμενοι GReACTIV   Δαίδαλος   Επιδοτήσεις   Επενδυτικά Προγράμματα 

 

Ευελιξία

Διαθέτουμε μεγάλη ευελιξία ως προς το ρόλο που θα έχουμε σε μια επιχειρηματική προσπάθεια σχετικά με τις εξής παραμέτρους:

Χρηματοδότηση    Διαχείριση (Management)   Συμβουλευτικές υπηρεσίες    Χρονικό Ορίζοντα

Mπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση management της εταιρείας ή να βοηθήσουμε συμβουλευτικά σε αυτή ή στην ανάπτυξη της. Μπορεί να αναλάβουμε το μάνατζμεντ «μέχρι να σταθεί  στα πόδια της» η επιχείρηση και στη συνέχεια να την παραδώσουμε στους ιδιοκτήτες ή νέους μάνατζερ. Από εκεί και πέρα μπορεί να αναλάβουμε συμβουλευτικό ρόλο. Σε περίπτωση που υπάρχουν δικά μας κεφάλαια ή κεφάλαια που εκπροσωπούμε, θα συνεχίσουμε υποχρεωτικά τουλάχιστον την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχείρησης.

Γνώση και εμπειρία

Στην GReACTIV, έχουμε πολύ καλή θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στο Project Management, σημαντική μακροχρόνια και πολύπλευρη εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε το θέμα της επιχειρηματικότητας πολύ καλά. Διαθέτουμε συνεργάτες που έχουν περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια, (σύστασης, αρχής, ανάπτυξης) μιας νέας εταιρείας. Έχουμε πραγματοποιήσει έρευνες και εντοπίσει τομείς και περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχουμε συστηματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και συνεχώς την βελτιώνουμε. Στη GReACTIV  αναζητούμε διαρκώς, με διάφορους μεθόδους και προσεγγίσεις, ιδέες για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Διαθέτουμε όλων των ειδών τις προτάσεις σχετικά με: α) τομέα - αντικείμενο β) ύψος επένδυσης γ) μέγεθος εταιρείας.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε για τι ενδιαφέρονται. Αν υπάρχει κάτι εκείνη την στιγμή θα τους το προτείνουμε. Δεν είναι βέβαιο πως ανά πάσα στιγμή θα έχουμε κάποια πρόταση διαθέσιμη για αυτό που θέλουν. Αν δεν υπάρχει κάτι ή δεν τους ενδιαφέρει, τότε κρατάμε τα στοιχεία τους και όταν παρουσιαστεί κάτι επικοινωνούμε μαζί τους.

error: Content is protected !!
Scroll to Top