Δημόσιες Σχέσεις PR

δημόσιες σχέσεις PR

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν γνωρίσει τις Δημόσιες Σχέσεις μέσα από την προώθηση μαγαζιών διασκέδασης, Club, Bar, Café, εστιατορίων, καλλιτεχνών. Αν και αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν οριακά να συμπεριληφθούν στον χώρο Public Relations – Δημοσίων σχέσεων , είναι μόνο ένα ελάχιστο μέρος και είναι μεγάλο λάθος να ταυτίσουμε τις Δημόσιες σχέσεις με αυτές τις δραστηριότητες που δεν βρίσκονται στον πυρήνα αλλά στις παρυφές. Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτού του τύπου τους αυτοαποκαλούμενους επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων ή  δημοσιοσχετίστες δεν έχουν καθόλου γνώσεις του αντικειμένου των Δημοσίων Σχέσεων αλλά απλά κατόρθωσαν να αποκτήσουν κάποιες γνωριμίες σε συγκεκριμένους χώρους. Οι Δημόσιες Σχέσεις χρειάζονται και τις κατάλληλες γνωριμίες στους χώρους που μας ενδιαφέρουν αλλά όποιος έχει γνωριμίες δεν αποκτά αυτόματα τον τίτλο του ειδικού Δημοσίων Σχέσεων – PR expert.  Οι Δημόσιες Σχέσεις χρειάζονται καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου αλλά δεν γίνεται ο κάθε δημοσιογράφος που έχει αυτές τις ικανότητες ειδικός Δημοσίων Σχέσεων.

Οι ορισμοί των Δημοσίων σχέσεων ποικίλουν. Τρεις παρεμφερείς και αποδεκτοί ορισμοί είναι:

  1. Οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν έναν οργανισμό και τα κοινά του να προσαρμοστούν αμοιβαία μεταξύ τους.
  2. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια στρατηγική διαδικασία επικοινωνίας που χτίζει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και του κοινού τους.
  3. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η πρακτική διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού του.

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διαχειρίζονται την διάδοση νέων, γεγονότων, συμβάντων που αφορούν μια εταιρεία, έναν οργανισμό, μια οργάνωση, ένα κόμμα, ένα πρόσωπο. Συνήθως τα πρόσωπα που χρειάζονται δημόσιες σχέσεις είναι σε επαγγέλματα δημοσιότητας όπως καλλιτέχνες, πολιτικοί, συγγραφείς, αθλητές. Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από το μάρκετινγκ ή την διαφήμιση καθώς δεν προσπαθούν να προωθήσουν προϊόντα, υπηρεσίες αλλά ασχολούνται με την εικόνα, την φήμη και με την αντίληψη που υπάρχει στο γενικότερο κοινό ή σε επιμέρους κοινά. Συνηθισμένα κοινά των Δημοσίων Σχέσεων είναι:

Μέσα μαζικής ενημέρωσης  φορείς του Δημοσίου   επενδυτές   αναλυτές   εργαζόμενους   πελάτες   προμηθευτές   γεωγραφικές κοινότητες όπως πχ δήμους  κοινότητες με βάση κοινό χαρακτηριστικό 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στηρίζονται στην αμφίδρομη επικοινωνία. Αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και στο αμοιβαίο συμφέρον. Η επιτυχία στις Δημόσιες Σχέσεις προϋποθέτει κατανόηση των διαφόρων κοινών που μας ενδιαφέρουν. Χρειάζεται προσαρμογή του μηνύματος ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Το νόημα όμως πρέπει να παραμένει το ίδιο, ανεξαρτήτως του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε από ασυνέπεια κάτι που ενδεχομένως να κλονίσει την εμπιστοσύνη των κοινών που μας ενδιαφέρουν.

Στην διαφήμιση γίνεται πληρωμή των ΜΜΕ ή των άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται ενώ στις δημόσιες σχέσεις δεν θα πρέπει να συμβαίνει, αν και ενίοτε συμβαίνει, ενάντια στους κανόνες δεοντολογίας. Ενώ η διαφήμιση πάντοτε προσπαθεί να τραβήξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, οι δημόσιες σχέσεις ενίοτε επιλέγουν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, όταν τα απαιτούν οι συνθήκες.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν αρκεί μόνο να παράγονται αλλά πρέπει να τα γνωρίζει το αγοραστικό κοινό δηλαδή με κάποιους τρόπους να επικοινωνούνται. Έτσι και οι αξίες, οι αρχές, οι αντιλήψεις, οι πρακτικές, η συμπεριφορά ενός οργανισμού, μιας οργάνωσης, ενός προσώπου δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν αλλά και να αποκτά γνώση αυτών το κοινό δηλαδή πάλι με κάποιο τρόπο να επικοινωνούνται. Συνηθισμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν οι Δημόσιες Σχέσεις είναι:

ενημερωτικά δελτία τύπου, συνέντευξη τύπου, εκδηλώσεις, ομιλίες, ιστότοποι μέσα κοινωνικής δικτύωσης  χορηγίες δωρεές  κοινωφελείς δράσεις

Τα νέα, γεγονότα, συμβάντα, την διάδοση των οποίων διαχειρίζονται οι Δημόσιες Σχέσεις, μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά. Στην δεύτερη περίπτωση επιχειρείται ο μετριασμός της ζημιάς που θα γίνει. Ενίοτε αξιολογείται πως η καλύτερη διαχείριση ενός αρνητικού γεγονότος είναι η διατήρηση παθητικής στάσης ή απλά μια λιτή συγγνώμη και ανακοίνωση διορθωτικής κίνησης. Συμβαίνει αλλά όχι συχνά, ένα αρνητικό γεγονός να έχει τελικά θετικό αντίκτυπο.

Στο παρελθόν βασιζόμαστε στα παραδοσιακά ΜΜΕ τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί το Διαδίκτυο που πλέον ένα σημαντικό τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων γίνεται μέσα από αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top