Σχετικά

 GReACTIV

Όπως εξηγείται στο About GReACTIV τα βασικά χαρακτηριστικά είναι Δίκτυο και Διαδίκτυο. Πίσω από τις δραστηριότητες υπάρχουν επιμέρους Δίκτυα που κάνουν εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου για να πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συμμετέχετε στις δραστηριότητες και στα Δίκτυα της GReACTIV:

Υπηρεσίες     Antimedia     Πολιτικά


Υπηρεσίες

Δομή - Λειτουργία

Έχουμε πρωτοποριακή δομή και πρωτοποριακό τρόπο λειτουργίας. Χρησιμοποιούμε αρκετά την τεχνολογία, το Διαδίκτυο και την από απόσταση συνεργασία. Η  δομή και ο τρόπος λειτουργίας εξασφαλίζουν : α) χαμηλό κόστος λειτουργίας που μεταφέρεται στις τιμές  β) εύρος και βάθος δραστηριοτήτων  γ) μεγάλη ευελιξία δ) ευκολία για τους πελάτες και τους συνεργαζόμενους.

Τιμές

Η μείωση του κόστους μεταφέρεται στις τιμές, όταν υπάρχει χρέωση. Πολλές υπηρεσίες είναι δωρεάν. Προσφέρουμε μεγάλο εύρος επιπέδων αποτελέσματος και αντίστοιχων τιμών. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο που επιθυμούν. Η σχέση τιμής – αποτελέσματος είναι πάντοτε  η καλύτερη της αγοράς.

GReBIZ - GReCOM

GReBIZ - GReCOM είναι το κεντρικό σημείο της GReACTIV. Πίσω από GReBIZ - GReCOM βρίσκονται άνθρωποι. Eντάσσονται στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα και εξηγούνται αναλυτικά στις διάφορες σελίδες. Για λόγους ευκολίας έχουμε δώσει ονομασίες στις διάφορες δραστηριότητες που όμως δεν αποτελούν ξεχωριστά τμήματα.

Ιστορικό

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε περίπου το 2010 με συμβουλευτική επιχειρήσεων και επενδύσεων δηλαδή αυτό που πλέον ονομάζουμε BizInv. Εξαρχής χρησιμοποιήθηκε η ονομασία GReACTIV, μόνο που τότε η GReACTIV ήταν μόνο BizInv. Σταδιακά προστέθηκαν και άλλες δύο δραστηριότητες για την GReACTIV δηλαδή ProjEnt και ChaiNet. Mετά έγινε η GReCOM με τις τρεις δραστηριότητες PrAdCom, WebMark, MedRev. Η σειρά των δραστηριοτήτων είναι χρονολογική. Πιθανώς στο μέλλον να προστεθούν και άλλες δραστηριότητες ή spin - offs.

Περισσότερα

Καθώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας είναι πρωτοποριακά, περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες δημόσια στο ευρύ κοινό, για ευνόητους λόγους. Είναι όμως διαθέσιμες για τους συνεργάτες και για ενδιαφερόμενους για συνεργασία.

Scroll to Top